Nyugdíjas búcsúztató

A téli szünet előtti utolsó napon, felmentési idejük végéhez közeledvén került sor két nyugdíjba vonuló tanárunk – Gernerné Pável Erika, Válint Zoltán – iskolaközösség előtti búcsúztatására bensőséges ünnepség keretében a sportcsarnokban.

 

A kollégák életútjának bemutatását szavalat és harmonikamuzsika tette ünnepélyessé. Az ünnepeltek emléklapot és kisebb ajándékot vehettek át több évtizedes munkájuk jelképes elismeréseként. Köszönjük színvonalas pedagógiai–szakmai munkájukat, és azt, hogy velünk töltötték ezt a napot.
Köszönet a jelenlévő diákoknak, a tantestületnek, valamint Pirik Cintiának a versmondásért, Berendi Bencének a zenélésért, a hangosításért Berendi Bencének, Pataki Adriánnak, Vikor Kristófnak, a kamerázásért Willand Péternek, valamint Balogh István tanár úrnak a fotózásért.