Álláshirdetés: testnevelő tanár

Tatabányai Szakképzési Centrum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai SZC Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

Testnevelő tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés tantárgy tanítása, tömegsport, tehetséggondozás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Egyetem, Testnevelés szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Oklevél, önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hókné Szelőczei Anna nyújt, a 34/342-528-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Hókné Szelőczei Anna részére az anna@szixi.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Iskola honlapja – 2019. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szixi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 12.