Oktatóink

Vezetőség

Prohászka Sarolta, igazgató [ igazgató@szixi.hu ]

Nádpataki Etelka, igazgató-helyettes [ ihelyettes@szixi.hu ]

Oláh Sándor, igazgató-helyettes [ helyettes@szixi.hu ]

Nick Ferenc, gyakorlati-oktatás vezető [ nickf@nickf.hu ]

Oktatók

Név Osztályfőnök Szak/végzettség Kapcsolat Egyéb
Balla István 12/A Angol és német
nyelvtanár
balla.istvan@edu.szixi.hu Osztályfőnöki
munkaközösség-vezető
Balogh Imre 10/B Mérnöktanár és
mérnök-informatikus
imre.balogh@edu.szixi.hu Informatika
munkaközösség-vezető
Balogh István istvan.balogh@edu.szixi.hu
Bozsaky Csaba közgazdásztanár, okl. közgazda bozsakycs@edu.szixi.hu Közgazdasági
munkaközösség-vezető
Cser Renáta cserrenata@edu.szixi.hu
Gucsi-Végh
Péter
5/13 g.v.p@edu.szixi.hu
Hegedüs Tamás 12/B Mérnöktanár és
villamosmérnök
htamas@edu.szixi.hu
Horsa
Zsuzsanna
Angol nyelvtanár zsuzsanna.horsa@edu.szixi.hu
Nagy Márta 9/NY Mérnöktanár és
mérnök-informatikus
nagymarta@edu.szixi.hu
Nagy Zsuzsanna nagyzs@edu.szixi.hu Humán
munkaközösség-vezető
Pintér László 9/B pinter.laszlo@edu.szixi.hu
Pirityi
Katalin
Angol nyelvtanár pirityikatalin@edu.szixi.hu Idegennyelvi
munkaközsség-vezető
Radicsné
Békési Ildikó
11/B Matematika és
számítástechnika szakos tanár
radicsne@edu.szixi.hu Természettudományos
munkaközösség-vezető
Rehling Emese remese@edu.szixi.hu
Rohonczi
József
rjozsef@edu.szixi.hu
Romhányiné
Szabó Gyöngyi
9/A romhanyine@edu.szixi.hu
Schvéger Gitta sgitta@edu.szixi.hu
Sebestyén
Márta
11/A magyar – orosz szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár smarta@edu.szixi.hu
Vizváry Erika vizvaryera@edu.szixi.hu
Házi
Judit
 adószakértő, közgazdász zhjudit@edu.szixi.hu

Iskola e-mail címe: iroda@szixi.hu