Informatika osztályozó vizsgák követelményei

Informatika tantárgy

(Érvényes: a 2013-ban indult évfolyamtól a 2015-ben indult évfolyamig)

9. NyEK évfolyam

 • Prezentáció
 • Az informatika alapjai
 • A szoftver
 • Grafika
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés

9. évfolyam

 • Munkavédelem, munkahelyi biztonság, optimális munkahely kialakítása
 • Számítógép felépítése, perifériák
 • Operációs rendszerek
 • Hálózati alapismeretek
 • Egyszerű dokumentumok létrehozása, szerkesztése
 • Egyszerű képek létrehozása, szerkesztése

10. évfolyam

 • Adat, információ fogalma
 • Egyszerű adatkezelés
 • Információszerzés
 • Kommunikáció az interneten
 • Médiainformatika
 • Információs társadalom

11. évfolyam

 • Prezentációkészítés
 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés

12. évfolyam

 • Algoritmizálás és adatmodellezés
 • Információkezelés, jogi és etikai vonatkozások
 • Kommunikáció
 • E-szolgáltatások
 • Könyvtári informatika