Tanévnyitó ünnepség

A Himnusz eléneklése után Mátyás Alexa 11/A oszt. tanuló szavalta el Baranyi Ferenc Biztatás c. versét. Berendi Bence és Kecskeméti Dominik 11/B oszt. tanulók vidám dalát  hallottuk harmonikán és szintetizátoron.

Az igazgató tanévnyitó beszédében szólt a megvalósult és még idén megvalósítandó felújítási munkálatokról, valamint az informatikai fejlesztésről – a 40 számítógép mellé további 20 gépet szerzett be az iskola!

Az új kilencedikes lányok és fiúk ünnepélyes fogadalmat tettek. A Szózat hangjaival fejeződött be az ünnepség. A narrátor Trestyánszki Áron 12/A, a hangosítók Ábrahám Máté 10/A, Buzás Tamás 9/A, Berendi Bence 11/B  és Vikor Kristóf 10/A oszt. tanulók voltak.  Köszönet munkájukért.