Szülői értekezlet kicsit másképp

Október 4.-én délutáni órákban került sor az új évfolyamos (9. NYEK; 9/B) diákok szülői értekezletére az iskolánk aulájában. A kezdeti alacsony részvételi létszám a szülők részéről menet közben folyamatosan emelkedett és el is érte a szülőktől visszajelzett létszámot.

Hókné Szelőczei Anna igazgató asszony bevezetőjében ismertette az iskola három fontos szereplőinek (tanuló; szülő; pedagógus) legfontosabb kötelezettségeit és jogait.

Sor került a nevelőtestület tagjainak bemutatkozására is. A jelen lévő szülők is bemutatkoztak, gyerekeik képviseletében.

Ezek után a hozott finomságok és üdítőitalok elfogyasztása mellett kötetlen beszélgetésekre került sor a szülők és a tantestület tagjai között.

Megfigyelhető volt, hogy az érkező szülők, elsősorban az osztályfőnökök véleményére voltak kíváncsiak, de többet a szaktanárok értékeléseit is meghallgatták.

A jó hangulatú beszélgetések után került sor az iskola többi osztályainak szülői értekezletére, illetve a szaktanárok fogadóóráira.