Becsengettek…

Szeptember 2-án tanévnyitó ünnepséggel kezdődött a 2019/2020-as tanév, amely tudatosította bennünk, hogy a nyár elröppent, és itt az ideje újult erővel belemélyedni a tanulásba, a világ rejtelmeinek megismerésébe.

A Himnusz éneklése után Örkény István Egyperces novelláiból hallhattuk A szülők pártatlanságáról című vidám prózarészletet Ölveczky Péter 9.A osztályos tanuló remek színészi előadásában.

Ezután iskolánk igazgató asszonya, Hókné Szelőczei Anna mondta el ünnepi beszédét, amelyben többek között Széchenyi István szavaival kívánt sok sikert az új tanévhez. Ezt követte a gólyaeskü, melyben iskolánk alapvető erkölcsi követelményei hangzottak el, felelevenítve ezeket a nagyobb diákok számára is.

Tanévnyitó ünnepélyünket a Szózat közös éneklésével zártuk.

A műsort Nagy Zsuzsanna tanárnő szervezte, ezúton is köszönjük munkáját. A műsor konferálását Dégen Adél vállalta a 9. A osztályból. Köszönjük a hangosítást a stúdiósoknak, név szerint Pataki Adrián 11. B, Ábrahám Máté és Vikor Kristóf 12. A osztályos tanulóknak.